Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2014

jenny88
8563 99d9
Reposted frommakle makle
jenny88
8714 0c0b
Reposted fromynawuuu ynawuuu
jenny88
8720 4032 500
jenny88
8704 507d 500

June 05 2014

0287 0fe3
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaKudlatyBlues KudlatyBlues
3626 f4f4 500

lizclimo:

it’s friday! hug stuff 

Reposted fromekelias ekelias viaKudlatyBlues KudlatyBlues
jenny88
3767 85a1 500
Reposted fromfoods foods viasilviaaa94 silviaaa94
...Frozen Raspberry Mousse Tart
Reposted fromweheartit weheartit viasilviaaa94 silviaaa94
3090 8603 500
Reposted frombirchsoda birchsoda viaKudlatyBlues KudlatyBlues
jenny88
1581 a943
Alternative sauropod :)
Reposted frommalw malw viaKudlatyBlues KudlatyBlues

June 02 2014

jenny88
0900 72c3
Reposted bysylphiekasiaketernianezavisannoirceurslowianecznik
jenny88
0884 f00d 500
jenny88
0881 99f5 500
Reposted bycassandra2707 cassandra2707

June 01 2014

jenny88
jenny88
5856 62b4
Reposted fromszekereke szekereke viaAgnik Agnik
jenny88
8083 c44d
Reposted fromAgnik Agnik
jenny88

Wyłącz mnie, wyłącz mnie.
Tego chcę, wyłącznie.
Kochanie. Wyłącz mnie.
Tego chcę. Wyłącz mnie.
Wyłącz mnie.

Wstydzę się. Okropnie.
Wyłącz mnie. Połącz mnie
z niebytem. Byłem złem
i mitem. Wyłącznie.

Ty łącz mnie odtąd z niczym.
Kochanie. Z niczym łącz mnie.
Odłącz mnie od dotyku.
Od wspomnień ty odłącz mnie.
Rozłącz mnie z miastem. Tak się
postępuje z zepsutym
radiem, którego oczko
już nie świeci. Kochanie,
wyłącz mnie.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromAgnik Agnik
jenny88
Play fullscreen
Jeśli chcesz możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc
Nie przytulę Cię, potem odwrócę, rzucę - dobranoc
Jeśli chcesz możesz przyjść, zdjąć bluzkę, zostać do rana
Nie odprowadzę Cię potem - do drzwi trafisz sama

Nie mam dla Ciebie miłości,
Ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości,
Odchodząc zabrała ją ze sobą

Jeśli chcesz troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę
Jeśli chcesz zadbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce Ci pękło

Nie mam dla Ciebie miłości,
Ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości,
Odchodząc zabrała ją ze sobą
Nie mam dla Ciebie miłości,
Ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości,
Odchodząc...
Reposted fromeazyi eazyi viaAgnik Agnik
jenny88
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted frominpassing inpassing viaAgnik Agnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl